OPEN SATSANG | AANMELDEN VOOR SATSANG
Open Satsang logo
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken Satsang.nl Mokshamedia.nl
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
Open Satsang | Eenheid | Verlichting | Bevrijding Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Satsang logo pen Satsang O
.
S
Open Satsang Open Satsang Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home Intensives Intensives
Aanmelden voor Open Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
De intensives van Open Satsang Via het verkeren op de trektocht door de innerlijke Himalaya ontdek je je wezenlijke geluk. Een ontdekkingstocht maakt je wakker en schept intensiteit. In de openheid reizen en rondzwerven opent je in het moment. Wanneer je het bekende verlaat, ontmoet je onverwachte dingen die je uit het normale trekken. Tijdens je spirituele trektocht door de innerlijke Himalaya verlaat je het ‘normale’ en betreed je het ‘paranormale’. De grootse domper voor waarheid, schoonheid en geluk is gewenning en gewoontevorming. Alles wordt gewoonweg een sleur. Alles wordt via gewoontevorming verduisterd, saai en doodgewoon. Avarana, bedekking, noemen we dat in de Advaita Vedanta Wanneer een mens is verduisterd en lamgelegd door kennis, gewoontevorming en conditionering gaat hij door het bestaan als levende-dode… Reizen, op ontdekkingstocht gaan, ontwaken en realiseren doorbreekt de sleur. Hier in de intensives van Open Satsang gebeurt altijd wel iets onverwachts. In een waarachtige realisatietocht is dit vaak verrassend en leuk, maar soms ook confronterend, en wat minder leuk of soms misschien zelfs wel een beetje beangstigend. Verkeer op de grenslijn van het bekende en het Onbekende, van het er wel of niet op wagen. Het verkeren op de rand van lukken en mislukken, geluk en ongeluk, laat alles ontwaken. Je wordt weer uitgedaagd en je leven gaat weer van zijn spaarstand af. Wanneer iets je wakker roept, aanspreekt, aanraakt of confronteert en je dit verstaat, zet dit je op het puntje van je stoel. Je wordt dan uitgenodigd om te verkeren op de rand, vandaar ook het woord con-front-teren… con-front, je verkeert op de grens (frontier), de frontlinie. Het openlijk en wakker verkeren op the frontline van het verwachte & onverwachte, het bekende & het Onbekende, orde & chaos, maakt een enorm verschil. Het is precies in het gat tussen deze grensgebieden waar de realisatie je kan vinden. Het moeiteloos wakker verkeren op de rand verkeren maakt het verschil tussen een geluk-en-realisatie-reiziger en een (satsang)toerist. Via Open Satsang verkeer je op het scherp van de snede in ‘het Stille centrum van de cycloon’. Je ontdekt hier niet alleen een open onbewogen stilte, maar leeft ook de dynamiek ‘to the Max’ en ‘to the extreme’. In Open Satsang leer je hoe je ‘right on the spot’ midden in het centrum door de Realisatie gevonden en bewogen kunt worden. In jouw open onbewogenheid komt alles in het geding. In openheid verkeert je niet alleen als vrijheid in de stilte van de storm, maar is ook je open turbulente inhoud vogelvrij verklaart. Hoe ga je om met onverwachte gebeurtenissen? Mag je in alle openheid gevonden worden? Durf je openlijk kleur te bekennen. Durf je je te laten zien en uit je comfortzone te treden? Mag het open bestaan je verrassen en op een Onbekend avontuur meenemen? Dan zijn mijn intensives waarschijnlijk wel iets voor jou. Hier in de openheid van het kosmische, verkeer je in de lust van je leven en op de toppen van je vermogen. Welkom op de pieken en dalen van je bestaan. Ervaar hoe het voelt om volledig levend te zijn. Door in de openheid van het kosmische ongeluk niet uit de weg te gaan, bloeit een spirituele reiziger op den duur open en vind je wezenlijk Geluk. Via het openlijk ‘vallen en opstaan’, het doorstaan van weerstand, moeilijkheden en het overgeven aan het moment, ontstaat er wezenlijke groei en ontdek je wat wezenlijke Gelukzaligheid is. Er ligt een grote open vrede in het niet meer vermijden en het niet meer uit de weggaan van wat je op je pad tegenkomt en ontmoet. ‘Keuzeloos Gewaarzijn’ wordt dit in ‘de Yoga van het Licht’ genoemd. Je krijgt weer respect voor je leven. Re-spect is een mooi woord… je leert in alle openheid opnieuw naar alles kijken. Welkom op de intensives van Open Satsang
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold
OPEN SATSANG  |  AANMELDEN VOOR  SATSANG
OPEN SATSANG  |  HOOFDMENU
Open Satsang |  Randolph | de yoga van het Licht | loslaten
Open Satsang |  de openbaringen van de micro- en macro kosmos
Open Satsang | Randolph | trektocht door de innerlijk Himalaya
Open Satsang logo Open Satsang logo pen Satsang O Open Satsang | Adelaar
Open Satsang met Randolph | Es Vedra
Oh, Grote Satya-kringloop, Cirkelgang van de Waarheid, omloop van het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde, Acht slaand op jouw inwerking ontdek ik je indaling, je werking en inwerking, je wederom ten hemel oprijzing en je onbewogenheid… Dankzij jouw indaling vergeestelijkt je deze blauwazuren waterplaneet Ik ontvang je zegening  en laat je bevrijdende werking onbekommerd zijn gang gaan, Overal waar jou licht mag komen is duisternis geen optie meer… Dankzij jouw oprijzing verheft je levenskracht  zich ver boven de maagdelijke Himalaya-toppen en tilt me telkens weer op, hoe vaak ik ook gevallen ben… Dankzij jouw onbewogenheid verstil je het hart van deze roerige planeet en doorsta ik de orkaanseizoenen der mensheid. Ondanks de human condition met al zijn vertwijfelingen en rampen  verkeren we altijd al in de gewonnen positie, de levende Werkelijkheid waarin de waarachtige liefde heerst en nooit verloren raakt…
Randolph
Open Satsang |  Beniras | Ibiza
Open Satsang |  ijskristallen | uniciteit
OPEN SATSANG  |  SATSANG  LOCATIES
intensives Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties Open Satsang | Randolph | Es Vedra Open Satsang | Randolph | de Yoga van het Licht | loslaten Open Satsang | Randolph | trektocht door de innerlijk Himalaya Open Satsang | de openbaringen van de micro- en macro kosmos Open Satsang | Beniras | Ibiza | Randolph Bilthoven (Utrecht) | Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche | Lage Vuursche Amsterdam | Amsterdam Schiermonnikoog | Schiermonnikoog Zutphen | Zutphen Mechelen (België) Mechelen (België) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje) Ibiza (Spanje) | Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) | Mallorca (Spanje) Menorca (Spanje) | Menorca (Spanje) Amersfoort | Amersfoort Aanmelden voor Satsang Aanmelden voor Satsang
Open Satsang | Intensives video
.
Open Satsang logo
Open Satsang | Eenheid | Verlichting | Bevrijding Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog
L
Open Satsang Open Satsang Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Intensives Intensives
OPEN SATSANG  |  AANMELDEN VOOR SATSANG 
OPEN SATSANG  |  HOOFDMENU
Over Randolph… een korte biografie Na geboren te zijn op Curaçao (de Nederlandse Antillen) verhuisde Randolph naar Nederland. Tijdens een yogastage voor zijn studie psychologie bij Selva Raja Yesudian werd hij in de hart- en stiltetraditie van Ramana Maharshi geïnitieerd. Eenmaal teruggekeerd in Nederland ging hij verder op zoek en bezocht allerlei leraren. In 1989 ontmoette Randolph de Advaita Vedanta leermeester Alexander Smit, een directe leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Na drie jaar intensief contact realiseerde hij op 31-jarige leeftijd wie hij is en altijd geweest was. Met deze ontwaking en de ontdekking van zijn Ware Natuur eindigde zijn zoektocht en begon zijn ‘realisatietocht’…   In de jaren die volgden werd hij door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst. Dit was, zoals hij zelf omschrijft, “een zeven jaar lang durend proces waarin op organische wijze iedere aandachtsvorm werd opgenomen in de Stilte en ruimte van het Hart, om uiteindelijk in het Schitterende van het Hart volledig en definitief verloren te raken en als het Stralende te herrijzen. Via de realisaties van Eenheid, Verlichting en het Absolute openbaarde zich uiteindelijk de Grote Bevrijding. Deze Grote Bevrijding is iets heel anders dan eenheid of verlichting; tussentoestanden die vaak als het spirituele eindstation worden gezien. Randolph geeft de essentie van twee tradities door. Via Selva Raja Yesudian - een leerling van Sri Ramana Maharshi en Swami Vivekananda en één van de eerste yogi’s die in de jaren vijftig naar Europa kwam - werd hij op jonge leeftijd in het Spirituele Hart geïnitieerd en ontving hij de volledige Hart-overdracht. Via Alexander Smit, een leerling van Nisargadatta Maharaj (de traditie van de Navnath Sampradaya), ontwaakte hij in de Openheid en directheid van het Absolute. Het spontaan samenvallen van deze twee tradities, de samenkomst van Absolute Stilte in het Hart en de ongekende turbulentie om het Uiteindelijke, wordt door Randolph ‘het Stille hartcentrum van de cycloon’ genoemd. Deze bijzondere combinatie maakt zijn teachings in de vorm van ‘de Yoga van het Licht’ zowel ongelofelijk direct, dynamisch, resoluut, absoluut, intens, puur, stil, hartelijk open en liefdevol. Over Randolph in Open Satsang… In de Open Satsangs van Randolph ervaar je tegelijkertijd iets verstilds én explosiefs. In zijn nabijheid is de atmosfeer geladen met liefde, prana, licht en leven. Op een wonderlijke manier ervaar je in Open Satsang combinatie van ‘serene wijsheid’ en een soort ‘kinderlijke speelsheid’. ‘Je bent hier gelijk het kind’, noemt Randolph dit. Randolph laat zien dat Zelfrealisatie niets te maken heeft met streven, bestrijden, je best doen, afwachten…, maar met inimiteit, oprechtheid, durven te leven en het erop wagen. Ondanks dat iedere serieusheid in Open Satsang al snel is verdwenen, merk je meteen dat het hier wat betreft Zelfrealisatie menis is. Toch voelen zijn Open Satsangs ogenblikkelijk vertrouwd aan, alsof je hier altijd al geweest bent. Wonder boven wonder is de Grote Bevrijding in Open Satsang direct tastbaar en de schoonheid van het bestaan onmiddellijk ervaarbaar. Randolph duidt dit aan met ‘Satyam Shivam Sundaram’ : ‘het Ware’, ‘het Goede’ en ‘het Schone’. De onveranderlijke Waarheid, Satya, wordt omtrokken en doortrokken door ‘het Goede’ en gevierd via de explosie van ‘het Schone’. Je lijden ontstaat volgens Randolph via het ontkennen van de Waarheid en het vermijden van het leven. Zodra je daar mee stopt, betekent dit de kentering in je leven. Het eerste wat Randolph met je doet, is je laten zien en ervaren wat het verschil is tussen vi-jnana en jnana. Hij brengt je direct in aanraking met ‘wil je kennis en inzicht of Zelfrealisatie’? Randolph laat je afkicken van wat hij het vraag-en- antwoord bardo noemt. Hij laat zien je dat het vraag-en- antwoordspelletje niets met Zelfrealisatie te maken heeft, maar juist een stagnatie is waarin de meeste mensen al gauw blijven hangen bij gebrek aan waarachtige begeleiding. Afgekickt van het streven naar kennis, inzichten en het vertrekken vanuit vijnana (intelligentie, afweging, voorspiegelling, ordening, doe-het-zelf-management…), laat Randolph je vervolgens stabiliseren in ‘het Stille centrum van de cycloon’, initieert hij je via de lijn van Ramana Maharshi en Selva Raja Yesudian in het spirituele Hart en opent hij je in de Absolute Ruimte. ‘The transmission of Heart & Space’, wordt deze eeuwenoude traditionele doorgave in het kort aangeduid. Men spreekt ook wel van het Directe Pad. Hier op het Directe Pad ervaar je de eenheid van de micro- en macrokosmos, van het kleinste subatomaire deeltje tot het grootste sterrenstelsel. In het Oosten worden de leermeesters van het Directe Pad ‘Jnani's’ en ‘Avadhuta’s’ genoemd. Een Jnani is een verlichte geest en een Avadhuta is een Bevrijde ziel... De Avadhuta krijgt zijn teachings van de ganse kosmos..., de zon, de maan, de sterren, de planten, de dieren... Zijn. Dienovereenkomstig neemt Randolph je in zijn Open Satsangs mee op Realisatietocht en leert hij je om uit deze overal aanwezige bronnen te putten. Hij noemt ‘het Zijn’ je Sadguru, je Zijns-guru ofwel je uiteindelijke en innerlijke Guru Vervolgens laat Randolph je het hele scala van innerlijke bewustzijnstoestanden herkennen. Via zijn ‘Yoga van het Licht’ ont-moet je alle bewustzijnsmogelijkheden en bewustzijnsverdichtingen (kosha’s) en wordt je gedegen door hen heen geleid… In Randolph’s Darshans voel je je letterlijk versmelten met de vijf elementen... ruimte, lucht, vuur, water, aarde... en explodeer je mee met de universele dynamiek van het Heel-al... de stralende zonnen, de zwarte gaten en de ongelofelijke uitgestrektheid van het heelal... In de Yoga van het Licht’ betekent Darshan immers Da(r)shan: ‘het Goddelijke (Da) door je ogen laten kijken (shan). Je leven zal na Open Satsang en Open Darshan nooit meer hetzelfde zijn... Randolph is inmiddels vader van 4 kinderen en geeft nu zo'n 10 jaar Satsang en Darshan in Bilthoven, Lage Vuursche, Amsterdam en op de spaanse eilanden, zoals Mallorca, Menorca, Ibiza, de Kanarische eilanden. Vanaf 2013 geeft Randolph op uitnodiging ook Open Satsang in België, Duitsland, Frankrijk... Wanneer zijn kinderen volwassen zijn, is Randolph met zijn doorgave van plan om de wereld rond te trekken. Randolph heeft inmiddels leerlingen van Mauii tot Australië…
Satsang logo
OPEN SATSANG  |  SATSANG  LOCATIES
Open Satsang logo Open Satsang | Adelaar intensives Open Satsang | Randolph | Schiermonnikoog
Open Satsang met Randolph | Intensives
“Hier op de toppen van het bestaan begeef je je tussen de drijvende wolken… Als een arend zwerft je geest vrij rond in het domein van Niet-Weten… Dankzij de opwaartse thermiek wordt je als een witte wolk gedragen door pure levenskracht… Op de vleugeltoppen van het bestaan is zelfs je bewustzijnsinhoud vogelvrij verklaart… Waar gaat je leven heen? Dat loslaten, je vleugels uitstrekkend, het erop wagen en je leven in totale wakkerheid laten voltrekken is het grootse avontuur dat in een mensenleven op je te wachten ligt… In deze bodenloze vrijval laat je geen sporen na en voltrekt je leven zich als de vlucht van een adelaar…”
Randolph
Open Satsang |  Randolph | Sandhyana |  the yoga of Light
Open Satsang |  Floating above the clouds | La Joye de Vivre
Open Satsang | Randolph | Sat-Chit-Ananda
Open Satsang met Randolph | Fly like an Eagle Open Satsang | Randolph | Ibiza | Es Vedra Open satsang | Mallorca | Randolph Open Satsang | Het stille centrum van de kosmische cycloon Open Satsang | De kosmische Randhra Open Satsang logo Satsang eagle
Open Satsang |  Het stille centrum van de kosmische cycloon
Open Satsang |  De kosmische Randhra
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken Satsang.nl Mokshamedia.nl
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
Aanmelden voor Open Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden: Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold Under construction Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties Bilthoven (Utrecht) | Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche | Lage Vuursche Amsterdam | Amsterdam Schiermonnikoog | Schiermonnikoog Mechelen (België) | Mechelen (België) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje) Ibiza (Spanje) | Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) Mallorca (Spanje) Menorca (Spanje) | Menorca (Spanje) Amersfoort | Amersfoort Zutphen Zutphen Aanmelden voor Satsang Aanmelden voor Satsang Open Satsang Open Satsang
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken Satsang.nl Mokshamedia.nl
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
.
Open Satsang logo
Open Satsang | Eenheid | Verlichting | Bevrijding Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog
T
Open Satsang Open Satsang Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Intensives Intensives
Aanmelden voor Open Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden: Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold Open Satsang logo Open Satsang | Adelaar
Over Randolph… een korte biografie Na geboren te zijn op Curaçao (de Nederlandse Antillen) verhuisde Randolph naar Nederland. Tijdens een yogastage voor zijn studie psychologie bij Selva Raja Yesudian werd hij in de hart- en stiltetraditie van Ramana Maharshi geïnitieerd. Eenmaal teruggekeerd in Nederland ging hij verder op zoek en bezocht allerlei leraren. In 1989 ontmoette Randolph de Advaita Vedanta leermeester Alexander Smit, een directe leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Na drie jaar intensief contact realiseerde hij op 31-jarige leeftijd wie hij is en altijd geweest was. Met deze ontwaking en de ontdekking van zijn Ware Natuur eindigde zijn zoektocht en begon zijn ‘realisatietocht’…   In de jaren die volgden werd hij door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst. Dit was, zoals hij zelf omschrijft, “een zeven jaar lang durend proces waarin op organische wijze iedere aandachtsvorm werd opgenomen in de Stilte en ruimte van het Hart, om uiteindelijk in het Schitterende van het Hart volledig en definitief verloren te raken en als het Stralende te herrijzen. Via de realisaties van Eenheid, Verlichting en het Absolute openbaarde zich uiteindelijk de Grote Bevrijding. Deze Grote Bevrijding is iets heel anders dan eenheid of verlichting; tussentoestanden die vaak als het spirituele eindstation worden gezien. Randolph geeft de essentie van twee tradities door. Via Selva Raja Yesudian - een leerling van Sri Ramana Maharshi en Swami Vivekananda en één van de eerste yogi’s die in de jaren vijftig naar Europa kwam - werd hij op jonge leeftijd in het Spirituele Hart geïnitieerd en ontving hij de volledige Hart-overdracht. Via Alexander Smit, een leerling van Nisargadatta Maharaj (de traditie van de Navnath Sampradaya), ontwaakte hij in de Openheid en directheid van het Absolute. Het spontaan samenvallen van deze twee tradities, de samenkomst van Absolute Stilte in het Hart en de ongekende turbulentie om het Uiteindelijke, wordt door Randolph ‘het Stille hartcentrum van de cycloon’ genoemd. Deze bijzondere combinatie maakt zijn teachings in de vorm van ‘de Yoga van het Licht’ zowel ongelofelijk direct, dynamisch, resoluut, absoluut, intens, puur, stil, hartelijk open en liefdevol.  Over Randolph in Open Satsang… In de Open Satsangs van Randolph ervaar je tegelijkertijd iets verstilds én explosiefs. In zijn nabijheid is de atmosfeer geladen met liefde, prana, licht en leven. Op een wonderlijke manier ervaar je in Open Satsang combinatie van ‘serene wijsheid’ en een soort ‘kinderlijke speelsheid’. ‘Je bent hier gelijk het kind’, noemt Randolph dit. Randolph laat zien dat Zelfrealisatie niets te maken heeft met streven, bestrijden, je best doen, afwachten…, maar met inimiteit, oprechtheid, durven te leven en het erop wagen. Ondanks dat iedere serieusheid in Open Satsang al snel is verdwenen, merk je meteen dat het hier wat betreft Zelfrealisatie menis is. Toch voelen zijn Open Satsangs ogenblikkelijk vertrouwd aan, alsof je hier altijd al geweest bent. Wonder boven wonder is de Grote Bevrijding in Open Satsang direct tastbaar en de schoonheid van het bestaan onmiddellijk ervaarbaar. Randolph duidt dit aan met ‘Satyam Shivam Sundaram’ : ‘het Ware’, ‘het Goede’ en ‘het Schone’. De onveranderlijke Waarheid, Satya, wordt omtrokken en doortrokken door ‘het Goede’ en gevierd via de explosie van ‘het Schone’. Je lijden ontstaat volgens Randolph via het ontkennen van de Waarheid en het vermijden van het leven. Zodra je daar mee stopt, betekent dit de kentering in je leven. Het eerste wat Randolph met je doet, is je laten zien en ervaren wat het verschil is tussen vi-jnana en jnana. Hij brengt je direct in aanraking met ‘wil je kennis en inzicht of Zelfrealisatie’? Randolph laat je afkicken van wat hij het vraag-en-antwoord bardo  noemt. Hij laat zien je dat het vraag-en- antwoordspelletje niets met Zelfrealisatie te maken heeft, maar juist een stagnatie is waarin de meeste mensen al gauw blijven hangen bij gebrek aan waarachtige begeleiding. Afgekickt van het streven naar kennis, inzichten en het vertrekken vanuit vijnana (intelligentie, afweging, voorspiegelling, ordening, doe-het-zelf-management…), laat Randolph je vervolgens stabiliseren in ‘het Stille centrum van de cycloon’, initieert hij je via de lijn van Ramana Maharshi en Selva Raja Yesudian in het spirituele Hart en opent hij je in de Absolute Ruimte. ‘The transmission of Heart & Space’, wordt deze eeuwenoude traditionele doorgave in het kort aangeduid. Men spreekt ook wel van het Directe Pad. Hier op het Directe Pad ervaar je de eenheid van de micro- en macrokosmos, van het kleinste subatomaire deeltje tot het grootste sterrenstelsel. In het Oosten worden de leermeesters van het Directe Pad Jnani's’ en ‘Avadhuta’s’ genoemd. Een Jnani is een verlichte geest en een Avadhuta is een Bevrijde ziel... De Avadhuta krijgt zijn teachings van de ganse kosmos..., de zon, de maan, de sterren, de planten, de dieren... Zijn. Dienovereenkomstig neemt Randolph je in zijn Open Satsangs mee op Realisatietocht en leert hij je om uit deze overal aanwezige bronnen te putten. Hij noemt ‘het Zijn’ je Sadguru, je Zijns-guru ofwel je uiteindelijke en innerlijke Guru… Vervolgens laat Randolph je het hele scala van innerlijke bewustzijnstoestanden herkennen. Via zijn ‘Yoga van het Licht’ ont-moet je alle bewustzijnsmogelijkheden en bewustzijnsverdichtingen (kosha’s) en wordt je gedegen door hen heen geleid… In Randolph’s Darshans voel je je letterlijk versmelten met de vijf elementen... ruimte, lucht, vuur, water, aarde... en explodeer je mee met de universele dynamiek van het Heel-al... de stralende zonnen, de zwarte gaten en de ongelofelijke uitgestrektheid van het heelal... In de Yoga van het Licht’ betekent Darshan immers Da(r)shan: ‘het Goddelijke (Da) door je ogen laten kijken (shan). Je leven zal na Open Satsang en Open Darshan nooit meer hetzelfde zijn... Randolph is inmiddels vader van 4 kinderen en geeft nu zo'n 10 jaar Satsang en Darshan in Bilthoven, Lage Vuursche, Amsterdam en op de spaanse eilanden, zoals Mallorca, Menorca, Ibiza, de Kanarische eilanden. Vanaf 2013 geeft Randolph op uitnodiging ook Open Satsang in België, Duitsland, Frankrijk... Wanneer zijn kinderen volwassen zijn, is Randolph met zijn doorgave van plan om de wereld rond te trekken. Randolph heeft inmiddels leerlingen van Mauii tot Australië…
OPEN SATSANG  |  SATSANG  LOCATIES
Satsang logo
OPEN SATSANG  |  HOOFDMENU
intensives Open Satsang | Randolph | Schiermonnikoog
Open Satsang met Randolph | Intensives
“Hier op de toppen van het bestaan begeef je je tussen de drijvende wolken… Als een arend zwerft je geest vrij rond in het domein van Niet-Weten… Dankzij de opwaartse thermiek wordt je als een witte wolk gedragen door pure levenskracht… Op de vleugeltoppen van het bestaan is zelfs je bewustzijnsinhoud vogelvrij verklaart…
Randolph
Open Satsang | Randolph | Schiermonnikoog
Open Satsang met Randolph | Intensives
Waar gaat je leven heen? Dat loslaten, je vleugels uitstrekkend, het erop wagen en je leven in totale wakkerheid laten voltrekken is het grootse avontuur dat in een mensenleven op je te wachten ligt… In deze bodenloze vrijval laat je geen sporen na en voltrekt je leven zich als de vlucht van een adelaar…”
Open Satsang |  Randolph | Sandhyana |  the yoga of Light
Open Satsang |  Floating above the clouds | La Joye de Vivre
Open Satsang | Randolph | Sat-Chit-Ananda
Open Satsang met Randolph | Fly like an Eagle Open satsang | Mallorca | Randolph Open Satsang | Randolph | Ibiza | Es Vedra Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties Open Satsang | Het stille centrum van de kosmische cycloon Open Satsang | De kosmische Randhra Open Satsang logo Satsang eagle
Open Satsang |  Het stille centrum van de kosmische cycloon
Open Satsang |  De kosmische Randhra
Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties Bilthoven (Utrecht) | Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche | Lage Vuursche Amsterdam | Amsterdam Schiermonnikoog | Schiermonnikoog Mechelen (België) | Mechelen (België) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje) Ibiza (Spanje) | Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) Mallorca (Spanje) Menorca (Spanje) | Menorca (Spanje) Amersfoort | Amersfoort Zutphen Zutphen Aanmelden voor Satsang Aanmelden voor Satsang Open Satsang Open Satsang
Open Satsang | Eenheid | Verlichting | Bevrijding En En NL NL Open Satsang logo Agenda Agenda Contact Contact Open Satsang Open Satsang Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Intensives Intensives Blog Blog Satsang logo gold
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Mob
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Aanmelden voor Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
SATSANGS.NL | SATSANG LOCATIES
Satsang logo Satsang eagle gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold
OPEN SATSANG  |  AANMELDEN
OPEN SATSANG  |  HOOFDMENU
Open Satsang logo
Over Randolph… een korte biografie Na geboren te zijn op Curaçao (de Nederlandse Antillen) verhuisde Randolph naar Nederland. Tijdens een yogastage voor zijn studie psychologie bij Selva Raja Yesudian werd hij in de hart- en stiltetraditie van Ramana Maharshi geïnitieerd. Eenmaal teruggekeerd in Nederland ging hij verder op zoek en bezocht allerlei leraren. In 1989 ontmoette Randolph de Advaita Vedanta leermeester Alexander Smit, een directe leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Na drie jaar intensief contact realiseerde hij op 31- jarige leeftijd wie hij is en altijd geweest was. Met deze ontwaking en de ontdekking van zijn Ware Natuur eindigde zijn zoektocht en begon zijn ‘realisatietocht’…   In de jaren die volgden werd hij door alle klassieke valkuilen van de mind  geloodst. Dit was, zoals hij zelf omschrijft, “een zeven jaar lang durend proces waarin op organische wijze iedere aandachtsvorm werd opgenomen in de Stilte en ruimte van het Hart, om uiteindelijk in het Schitterende van het Hart volledig en definitief verloren te raken en als het Stralende te herrijzen. Via de realisaties van Eenheid, Verlichting en het Absolute openbaarde zich uiteindelijk de Grote Bevrijding. Deze Grote Bevrijding is iets heel anders dan eenheid of verlichting; tussentoestanden die vaak als het spirituele eindstation worden gezien. Randolph geeft de essentie van twee tradities door. Via Selva Raja Yesudian - een leerling van Sri Ramana Maharshi en Swami Vivekananda en één van de eerste yogi’s die in de jaren vijftig naar Europa kwam - werd hij op jonge leeftijd in het Spirituele Hart geïnitieerd en ontving hij de volledige Hart- overdracht. Via Alexander Smit, een leerling van Nisargadatta Maharaj (de traditie van de Navnath Sampradaya), ontwaakte hij in de Openheid en directheid van het Absolute. Het spontaan samenvallen van deze twee tradities, de samenkomst van Absolute Stilte in het Hart en de ongekende turbulentie om het Uiteindelijke, wordt door Randolph ‘het Stille hartcentrum van de cycloon’ genoemd. Deze bijzondere combinatie maakt zijn teachings in de vorm van ‘de Yoga van het Licht’ zowel ongelofelijk direct, dynamisch, resoluut, absoluut, intens, puur, stil, hartelijk open en liefdevol. Over Randolph in Open Satsang… In de Open Satsangs van Randolph ervaar je tegelijkertijd iets verstilds én explosiefs. In zijn nabijheid is de atmosfeer geladen met liefde, prana, licht en leven. Op een wonderlijke manier ervaar je in Open Satsang  combinatie van ‘serene wijsheid’ en een soort ‘kinderlijke speelsheid’. ‘Je bent hier gelijk het kind’, noemt Randolph dit. Randolph laat zien dat Zelfrealisatie niets te maken heeft met streven, bestrijden, je best doen, afwachten…, maar met inimiteit, oprechtheid, durven te leven en het erop wagen. Ondanks dat iedere serieusheid in Open Satsang al snel is verdwenen, merk je meteen dat het hier wat betreft Zelfrealisatie menis is. Toch voelen zijn Open Satsangs ogenblikkelijk vertrouwd aan, alsof je hier altijd al geweest bent. Wonder boven wonder is de Grote Bevrijding in Open Satsang direct tastbaar en de schoonheid van het bestaan onmiddellijk ervaarbaar. Randolph duidt dit aan met ‘Satyam Shivam Sundaram’ : ‘het Ware’, ‘het Goede’ en ‘het Schone’. De onveranderlijke Waarheid, Satya, wordt omtrokken en doortrokken door ‘het Goede’ en gevierd via de explosie van ‘het Schone’. Je lijden ontstaat volgens Randolph via het ontkennen van de Waarheid en het vermijden van het leven. Zodra je daar mee stopt, betekent dit de kentering in je leven. Het eerste wat Randolph met je doet, is je laten zien en ervaren wat het verschil is tussen vi-jnana en jnana. Hij brengt je direct in aanraking met ‘wil je kennis en inzicht of Zelfrealisatie’? Randolph laat je afkicken van wat hij het vraag- en-antwoord bardo noemt. Hij laat zien je dat het vraag-en- antwoordspelletje niets met Zelfrealisatie te maken heeft, maar juist een stagnatie is waarin de meeste mensen al gauw blijven hangen bij gebrek aan waarachtige begeleiding. Afgekickt van het streven naar kennis, inzichten en het vertrekken vanuit vijnana (intelligentie, afweging, voorspiegelling, ordening, doe-het- zelf-management…), laat Randolph je vervolgens stabiliseren in ‘het Stille centrum van de cycloon’, initieert hij je via de lijn van Ramana Maharshi en Selva Raja Yesudian in het spirituele Hart en opent hij je in de Absolute Ruimte. ‘The transmission of Heart & Space’, wordt deze eeuwenoude traditionele doorgave in het kort aangeduid. Men spreekt ook wel van het Directe Pad. Hier op het Directe Pad ervaar je de eenheid van de micro- en macrokosmos, van het kleinste subatomaire deeltje tot het grootste sterrenstelsel. In het Oosten worden de leermeesters van het Directe Pad Jnani's’ en ‘Avadhuta’s’ genoemd. Een Jnani is een verlichte geest en een Avadhuta is een Bevrijde ziel... De Avadhuta krijgt zijn teachings van de ganse kosmos..., de zon, de maan, de sterren, de planten, de dieren... Zijn. Dienovereenkomstig neemt Randolph je in zijn Open Satsangs mee op Realisatietocht en leert hij je om uit deze overal aanwezige bronnen te putten. Hij noemt ‘het Zijn’ je Sadguru, je Zijns-guru ofwel je uiteindelijke en innerlijke Guru… Vervolgens laat Randolph je het hele scala van innerlijke bewustzijnstoestanden herkennen. Via zijn ‘Yoga van het Licht’ ont-moet je alle bewustzijnsmogelijkheden en bewustzijnsverdichtingen (kosha’s) en wordt je gedegen door hen heen geleid… In Randolph’s Darshans voel je je letterlijk versmelten met de vijf elementen... ruimte, lucht, vuur, water, aarde... en explodeer je mee met de universele dynamiek van het Heel-al... de stralende zonnen, de zwarte gaten en de ongelofelijke uitgestrektheid van het heelal... In de Yoga van het Licht’ betekent Darshan immers Da(r)shan:  ‘het Goddelijke (Da) door je ogen laten kijken (shan). Je leven zal na Open Satsang en Open Darshan nooit meer hetzelfde zijn... Randolph is inmiddels vader van 4 kinderen en geeft nu zo'n 10 jaar Satsang en Darshan in Bilthoven, Lage Vuursche, Amsterdam en op de spaanse eilanden, zoals Mallorca, Menorca, Ibiza, de Kanarische eilanden. Vanaf 2013 geeft Randolph op uitnodiging ook Open Satsang in België, Duitsland, Frankrijk... Wanneer zijn kinderen volwassen zijn, is Randolph met zijn doorgave van plan om de wereld rond te trekken. Randolph heeft inmiddels leerlingen van Mauii tot Australië…
Open Satsang logo Open Satsang | Adelaar Open Satsang | Randolph | Schiermonnikoog
Open Satsang met Randolph | Intensives
“Hier op de toppen van het bestaan begeef je je tussen de drijvende wolken… Als een arend zwerft je geest vrij rond in het domein van Niet-Weten… Dankzij de opwaartse thermiek wordt je als een witte wolk gedragen door pure levenskracht… Op de vleugeltoppen van het bestaan is zelfs je bewustzijnsinhoud vogelvrij verklaart… Waar gaat je leven heen? Dat loslaten, je vleugels uitstrekkend, het erop wagen en je leven in totale wakkerheid laten voltrekken is het grootse avontuur dat in een mensenleven op je te wachten ligt… In deze bodenloze vrijval laat je geen sporen na en voltrekt je leven zich als de vlucht van een adelaar…”
Randolph
Open Satsang |  Floating above the clouds | La Joye de Vivre
Open Satsang met Randolph | Fly like an Eagle Randolph Randolph Tradities Tradities Intensives Intensives Locaties Locaties Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties intensives intensives Bilthoven (Utrecht) | Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche | Lage Vuursche Amsterdam | Amsterdam Schiermonnikoog | Schiermonnikoog Mechelen (België) Mechelen (België) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje) Ibiza (Spanje) | Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) Mallorca (Spanje) Menorca (Spanje) | Menorca (Spanje) Amersfoort Amersfoort Zutphen | Zutphen Open Satsang Open Satsang